Thứ Bảy, 9 tháng 9, 2017

Icon Facebook
Nhấp vào emoticon mà bạn muốn thể hiện cảm xúc rồi nhấn Ctrl + C sau đó bạn Ctrl + V vào comment trên facebook là xong.

Emoticons

Objects

Nature

Places

Symbols

Previous Post
Next Post

0 nhận xét: